Abstract image of a laptop

Služby pro podniky

Služby pro podniky

Přestože každodenní problémy s řízením organizace mohou řešit interní zaměstnanci, mnoho organizací najímá externí odborníky na služby, jako je například podpora IT nebo právní poradenství, a dodavatele, kteří zajišťují údržbu zařízení nezbytných pro plynulý chod jejich kanceláří.

Může být ale obtížné určit, zda tyto nezbytné součásti vašeho podnikání nestojí více, než by měly.

Konzultanti ERA pomáhají klientům udělat si přehled ve výdajích za odborné služby a následně zhodnotit možnosti úspor nákladů.

Napište nám

Začněte zde

Reklama

Reklama – způsob, jak propagovat produkty a služby, zlepšit povědomí o značce a zvýšit tržby – je složitý obor, zahrnující rozmanitá média, mezi něž patří tisk, rozhlas, televize, internetové a digitální kanály.

ERA Group pomáhá podnikům vyhodnotit náklady na reklamu porovnáním s jejich cíli a zjistit, zda existují možnosti, jak tyto náklady snížit při dosažení stejných nebo dokonce lepších výsledků.

Stravovací služby

Pokud jde o zajištění stravování na pracovišti či jinde, podnikům a institucím vznikají náklady související se stravovacími službami včetně cateringových služeb.

Cateringové společnosti jako součást svých služeb často připravují a podávají jídlo na různých akcích pořádaných podniky.

ERA Group ve spolupráci s klienty pečlivě sleduje tyto cateringové služby a náklady související se zajištěním stravovacích služeb, a pomáhá tak podnikům zlepšit cash flow.

Správa pošty

Ať už se jedná o e-maily nebo dopisy, podniky využívají externí služby k zasílání, ukládání a správě velkého objemu korespondence.

ERA Group pomáhá organizacím najít nejvhodnější řešení jejich individuálních požadavků a vytipovat příležitosti k úsporám.

Kancelářské potřeby

Pera, papír, sešívačky, pořadače, tonerové kazety a další potřeby jsou v každém podniku nezbytností.

Společnosti všech velikostí používají denně kancelářské potřeby a výdaje za ně mohou rychle narůstat.

ERA Group pomáhá organizacím řídit tyto výdaje tím, že dává k dispozici své oborové znalosti o dodavatelích a cenách.

Jsou levné kancelářské potřeby, které dodavatelé slibují, opravdu těmi nejlevnějšími na trhu? Představuje hromadný nákup kancelářských potřeb vždy tu nákladově nejvýhodnější alternativu?

Tisk

Tiskové služby a potřeba tiskovin se mezi jednotlivými podniky značně liší. Knihy, časopisy, brožury, plakáty a jiné dokumenty jsou příklady tiskových materiálů, k jejichž výrobě mohou být používány různé procesy a zařízení v závislosti na barvě, objemu a jiných proměnných.

Některé společnosti vyžadují komerční tiskové služby od tiskařských společností, které zajišťují velkoobjemovou tiskovou produkci nad rámec standardního desktop publishingu.

Odborné služby

Z provozního hlediska mohou být každodenní aspekty řízení podniku relativně předvídatelné. K dispozici jsou správní lidé i procesy.

Pokud jde ale o specialisty s odbornými znalostmi (podnikoví právníci, auditoři, architekti atd.), podniky často využívají služeb externích profesionálů.

Erudovaní a zkušení poradci ERA Group prověřují pro klienty výdaje na tyto profesionální služby a jejich celkovou hodnotu.

Správa záznamů

Správa podnikových záznamů je činnost spočívající v kontrole důležitých záznamů společnosti, od jejich vytvoření přes ukládání až po likvidaci, a v každém odvětví platí předpisy o zabezpečení záznamů a ochraně dat.

V dnešní době jsou podniky závislé na elektronických systémech správy záznamů, které zajišťují integritu mzdové, finanční, zdravotnické a jiné dokumentace.

Reprografie

Reprografické služby – reprodukce, skenování, fotografování, digitální tisk dokumentů všech typů – jsou často zajišťovány formou outsourcingu.

ERA Group pomáhá podnikům přezkoumat tuto nákladovou kategorii s cílem zajistit vynikající úroveň služeb, dobrý časový plán a úspory.

Robotická automatizace administrativních procesů

Ve většině firem existují některé manuální administrativní procesy, které zabírají zaměstnancům čas, ale nepřináší ve své podstatě větší přidanou hodnotu. Většinou to jsou také procesy, které jsou realizovány kvalifikovanými pracovníky a tím pádem mohou být relativně drahé. Většinu lidí také baví daleko více ty činnosti, u kterých je v tzv. „flow“, tedy když využívá svůj mozkový potenciál a kreativitu na plno, něco vymýšlí a jsou za ním vidět pozitivní výsledky. To bohužel manuální procesy nejsou.

Robotická automatizace administrativních procesů využívá stejný princip, jako robotizace ve výrobě. Manuální procesy realizuje pomocí softwarového nástroje, který se chová stejně jako by se choval člověk.

Proč je robotická automatizace zajímavá a co přináší?

  • Nižší chybovost (až o 10%)
  • Vyšší produktivita – 24/7/365
  • Výrazné zrychlení procesů
  • Významná redukce nákladů na transakci
  • Více času na odborné činnosti
  • Zlepšení motivace lidí, snížením nezáživných činností

Konzultanti ERA pomáhají klientům zorientovat se na poli robotické automatizace administrativních procesů, identifikovat správné procesy, spočítat zde se automatizace vyplatí a provedou klienty projektem, na jehož konci je fungující softwarový robot, který plní své funkce a lidé se místo vykonávání manuálních činností mohou soustředit na daleko kreativnější činnosti, které přinášejí zaměstnavateli daleko větší užitek.

Jak pracujeme

Kdo jsme

Naši vybraní klienti