Business people meeting in a coffee shop

Personální služby

Personální služby

Nejdůležitějším aktivem každé organizace jsou její lidé. Proto je nezbytné rozvíjet a udržovat silné pracovní síly.

Organizace musí často zvládat řadu personálních úkolů, od náboru zaměstnanců, získávání špičkových talentů, přes dohled nad mzdovou agendou až po řízení vozového parku pro zaměstnance, kteří pracují mimo kancelář.

Pokud se vaše organizace spoléhá na externí dodavatele, ERA vám může pomoci zjistit, zda poskytují kvalitní služby za konkurenční ceny.

Napište nám

Začněte zde

Služby v oblasti zaměstnanosti

Nejcennějším aktivem podniku jsou jeho lidé. Najít zaměstnance s odpovídajícími schopnostmi, zkušenostmi a kvalifikací je časově náročný úkol, který často vykonávají externí poskytovatelé služeb – agentury zprostředkující dočasné zaměstnání, úřady práce, zprostředkovatelé práce a náboroví specialisté.

ERA Group pomáhá klientům analyzovat jejich služby v oblasti zaměstnanosti a najít úspory při zachování úrovně těchto služeb.

Vozový park/PHM

Odborníci ERA Group na správu vozového parku dávají podnikům k dispozici své schopnosti s cílem prověřit všechny aspekty jejich vozového parku a zajistit plnění specifických potřeb, dohodnutí nejlepších podmínek nákupu nebo prodeje a nalezení úspor.

Mzdová/personální administrativa

Některé společnosti využívají pro účely mzdové a personální administrativy externí poskytovatele služeb.

ERA Group pomáhá klientům analyzovat jejich mzdovou agendu, monitorovat změny v právních předpisech a dodržování zákonů a zároveň objevit skryté úspory.

Cestování

Cestovní náklady mohou v některých společnostech dosahovat závratné výše; aby tyto náklady zůstaly v rozumných mezích, podniky rády využívají rady odborníků ERA Group a jejich schopnosti vyjednávat s širokou řadou poskytovatelů služeb.

Jejich intervence pomáhá zvýšit konečný zisk podniků a také lépe pochopit výdajovou strukturu v kategorii cestovních nákladů.

Ostraha

Řešení v oblasti ostrahy podniků jsou velmi rozmanitá, od alarmových systémů po služby bezpečnostních agentur. Poradci ERA Group se znalostí bezpečnostních služeb pomáhají podnikům odkrýt příležitosti k dosažení úspor.

Na základě vzájemné spolupráce pomáhá společnost ERA Group organizacím revidovat vedlejší náklady na služby, jako je ostraha, s cílem zvýšit peněžní tok — a nabídnout tak finanční jistotu… a bezpečí.

Uniformy a prádlo

Pro některé podniky představují uniformy a prádlo důležitou výdajovou položku.

ERA Group prověřuje výdaje klientů s cílem posoudit možnosti úspory v této kategorii a zároveň zajistit podobné nebo lepší služby, které budou splňovat požadavky zaměstnavatele i zaměstnanců.

Jak pracujeme

Kdo jsme