Jitka Kulhánková

Jitka Kulhánková se stala partnerkou ERA Group v únoru 2014. V březnu 2023 převzala roli Country Managera České a Slovenské Republiky.

Převážnou část profesního života strávila ve světě korporátního bankovnictví. Pracovala v zahraničních bankovních domech jako Calyon, ING Bank, LBBW či Citibank.

Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Je držitelkou titulu MBA ze španělské ESMA Barcelona.


Jitka Kulhánková became a partner of ERA Group in February 2014. In March 2023 she took over the role of Contry manager of Czech and Slovak Republic.

She has spent most of her professional life in the world of corporate banking. She worked in foreign banks such as Calyon, ING Bank, LBBW and Citibank.

She graduated from the Faculty of Business and Economics of Mendel University in Brno and holds an MBA from ESMA Barcelona, Spain.