Ve většině výrobních firem je naprosto běžné využití automatizace ve výrobě. Ať již je to automatický proces při CNC obrábění, nebo robot pro skládání vytištěných tiskovin do palet, nebo třeba robotická svařovací ruka u pokročilých výrobních linek v automobilovém průmyslu. Princip náhrady manuální lidské práce je tedy běžný.

Bohužel zatím významně méně firem využívá tento princip ve svých administrativních procesech. Dovedete si přestavit, že nahradíte manuální práci schopné účetní softwarovým robotem, který dané manuální úkony zastane a paní účetní bude věnovat svou pozornost například analýze účetních dat a přípravě výstupů pro management a tím zlepší podklady pro efektivní řízení společnosti?

Náhrada manuální práce v administrativě je možná a navíc velmi efektivní. V současné době existuje již několik významných softwarových platforem, které umožní zavedení tzv. Robotické automatizace administrativních procesů relativně jednoduše do firemního prostředí.

Podle výzkumu firmy Deloitte robotická automatizace procesů zvýšila efektivitu již u 95 % dotazovaných firem ve světě. V České republice je toto číslo zatím nižší – 74 %. Předpokládá se ale, že adopce automatizace administrativních procesů se bude velmi rychle zvyšovat.

Co hovoří pro robotickou automatizace procesů?

  • Zavedení automatizace má přímý vliv na efektivitu procesů ve firmě
  • Softwarový robot méně chybuje než člověk a může pracovat 24/7
  • Automatizací se dá řešit současný nedostatek pracovních sil
  • Softwaroví roboti mohou také propojovat zdánlivě nepropojitelné IT systémy a významně zlepšit integraci firem nově začleněných do skupinových struktur

Co může být překážkou při využití robotické automatizace procesů?

  • Nesourodost, nebo roztříštěnost administrativních procesů, nebo jejich nedostatečný popis
  • Absence jasné vize v oblasti automatizace administrativních procesů
  • Nedostatečná připravenost interních zdrojů v IT pro implementaci robotické automatizace procesů


  • Jak tyto překážky překonat a využít příležitosti a čekajících robotů?

    Jednou z nejdůležitějších komponent úspěšného zavedení principu robotické automatizace procesů je „prodání“ této myšlenky celo-firemně. Robotická automatizace procesů může být, stejně jako byla automatizace ve výrobě, v první fázi vnímána negativně. Proto je důležité všem dotčeným správně vysvětlit, proč se tímto přístupem firma zabývá a co je cílem. Je jasné, že cílem není skutečná náhrada lidské práce, ale její zefektivnění a převedení tam, kde je její kreativita potřebná. V dalším kroku je potřeba správně identifikovat procesy k automatizaci a vyzkoušet, že procesy skutečně automatizovat jdou. Nejlépe je vybrat jeden jako pilotní projekt a na něm si odzkoušet, že vše funguje a očekávané výsledky se dostavují. Není proto možné začít s komplexním, strategickým procesem jdoucím přes několik oddělení firmy. To má většinou za následek dlouhou dobu implementace a ztrátu důvěry v takové řešení. V případě, že ve firmě není interní zaměstnanec, který by robotickou automatizaci procesů měl na starosti a byl by to fanda tohoto přístupu, vyplatí se angažovat externí firmu, která disponuje správnými zdroji, má přehled o trhu a dokáže nejen pomoci s identifikací procesů k automatizaci, ale také s vytvořením interního týmu, který bude dál princip automatizace ve firmě rozvíjet.