Od března 2016 cena silové energie neustále rostla. Aktuální nárůst oproti průměrné ceně z roku 2016 tak představuje úctyhodných 160 %. V posledních 30 dnech cena atakovala magickou hranici 1 500 Kč/MWh, tedy pětileté maximum.

Z dlouhodobého růstu ceny vyplývá, že průmyslové podniky již nejsou v poslední době schopny pouhým výběrovým řízením u vybraných dodavatelů získat lepší cenu energie a musí se tedy zabývat tím, jak zvýšené náklady na energetické vstupy promítnou do cen koncovým zákazníkům anebo jak jinak zmírnit dopady zvýšené ceny do jejich provozních nákladů.

Podle našich expertů mohou ceny růst nejen příští rok, ale i dalších 5 let v řadě. Promítnutí ceny energetických vstupů do koncových cen českých výrobků se asi nevyhneme. Cena, za kterou se nakupuje elektřina a plyn, je samozřejmě důležitá. Dávno už ale není jediným faktorem, který má vliv na celkové náklady za energie.

ERA Group to vnímá jako příležitost. V současné době je ideální situace k tomu, aby průmyslové podniky využily jednak správných dotačních titulů, ale zejména nástupu nových technologií, které umožňují spotřebu energií daleko efektivněji řídit. Změna v této oblasti však vyžaduje komplexní pohled na spotřebu energií ve firmě a „chytrý“ přístup k nákupu. Při správném postupu je v této oblasti velký potenciál. Nejde jen o to, jak energie nakoupit, ale také, jak energii chytře spotřebovávat, přeměňovat, akumulovat či dokonce vyrábět. V některých případech se dá využít energie, která se jinak v průběhu výrobního procesu maří a získat tak zajímavý doplněk k celkové energetické bilanci.

Decentralizace výroby elektřiny je nevyhnutelný krok pro nás všechny. A to je také přesně to, čím se, mimo jiného, v ERA Group zabýváme. Našim klientům pomáháme s přechodem z pasivního uživatele elektřiny na decentralizovaného aktivního účastníka trhu s elektřinou. Díky takovému kroku se daří ušetřit až 40 % nákladů na elektřinu. V době, kdy se elektřina skokově zdražuje, by měl každý velký spotřebitel uvažovat o tom, jak se přizpůsobit nově vzniklé situaci na energetickém trhu a začít čerpat výhody z nově vzniklé příležitosti.

Jak to děláme v ERA?

Soustředíme se na to, co jednotliví dodavatelé technologií anebo prodejci energií neumí. Dát věci správně dohromady, a to bez závislosti na konkrétní značce nebo dodavateli. Dodavatel bude vždy preferovat svou technologii, nebo svůj zdroj energie. My můžeme věci optimálně kombinovat.
Nejdříve prostředí u klienta detailně zmapujeme a potom na základě matematické analýzy čtvrthodinových maxim společně s posouzením míst spotřeby nebo produkce navrhneme několik možných ekonomických řešení. Na základě klientem vybraného ekonomického řešení rozpracováváme technický projekt na uvedení vybrané varianty do provozu. Kromě realizace projektu zajišťujeme dohled nad řešením, aby byly projektované úspory skutečně dosaženy.

Klient tak od nás získá know-how a „ruce navíc“, které projekt vytvoří, řídí a uvedou do praxe. Odměnou za tuto práci je podíl na úspoře, která realizovaným projektem vznikne. Benefitem navíc pro klienta je ušetřený čas, který vývoji a realizaci nového řešení nemusel věnovat.